Met onze workshops proberen we STEAM op een unieke en toffe manier aan de man te brengen. Vanuit onze achtergrond gaan we in het bijzonder met wiskunde, ICT en engineering aan de slag, maar we zijn eveneens altijd te vinden voor een pakketje artistieke fun!

We werken momenteel nog aan het opbouwen en diversifiëren van dit workshopaanbod, hou deze pagina dus zeker in de gaten (of stuur ons een berichtje met jouw wens) als je niet meteen ziet wat je zoekt. Ook voor onze bestaande workshop gaan we natuurlijk even in overleg met jou om te bekijken welke voorkennis er al dan niet aanwezig is, of er bepaalde lopende thema’s of projecten zijn waar je de workshop graag bij ziet aansluiten, … en meestal kunnen we daar vlot aan aanpassen.

Mathemagics

Wiskundige symbolen en formules staan voor sommigen al synoniem voor hekserij en hocus pocus, maar in deze workshop bekijken we enkele échte goocheltrucs gebaseerd op wiskundige principes en ideeën. Geen saai gereken, maar wel trucs met munten, touwen, kaarten … We starten met een interactieve demonstratie en nodigen de leerlingen uit om verklaringen te zoeken. En uiteindelijk geven wij onze geheimen wél prijs! We bekijken in detail welke wiskunde achter de schermen speelt en welke ‘serieuze’ toepassingen die kennen: binaire getallen geschikt voor computers, grafentheorie en het verhaal van Euler in Königsberg, codeertheorie en het probleem van krassen op een cd, en misschien zelfs de eerste stappen in grafen- en knopentheorie.

  • Doelgroep: tweede en/of derde graad; we hebben een variabele selectie goocheltrucs afhankelijk van het doelpubliek.
  • Duur: 2 lesuren.

FRACTRAN: programmeren met breuken

Computerberekeningen worden meestal uitgevoerd in moderne programmeertalen als Python, C++ of Java. In deze workshop leren we echter de verrassende “taal” FRACTRAN kennen, waarin een programma niet meer is dan … een lijst breuken. We bekijken wat inleidende voorbeelden en proberen dan zelf enkele eenvoudige programma’s te schrijven. Ook al is FRACTRAN niet serieus bedoeld, het uitwerken van een algoritme doet je wel nadenken over de fundamentele werking van computers.

Voor deze workshop is een voorkennis programmeren handig, maar niet vereist.

  • Doelgroep: derde graad of tweede graad voor leerlingen met een basiskennis programmeren.
  • Duur: 2 lesuren.

Wiskunde met Egyptische getallen

Het getalsysteem van de oude Egyptenaren liet toe om breuken uit te drukken, zij het op een nogal originele wijze: ze noteerden enkel breuken met teller gelijk aan 1 en met verschillende noemers. In deze workshop gaan we aan de slag met die Egyptische schrijfwijze. We starten heel eenvoudig met een verkenning, we tonen aan dat alle breuken wel degelijk voorgesteld kunnen worden, en we eindigen met een open probleem in de moderne getaltheorie: het vermoeden van Erdős–Straus.

  • Doelgroep: tweede of derde graad; tempo en complexiteit van de workshop wordt bijgesteld afhankelijk van het niveau van de leerlingen.
  • Duur: 2 lesuren.

Vierkanten met vonken

Een vierkant opdelen in kleinere vierkanten, dat is kinderspel. Kunnen we dat ook in kleinere vierkanten met allemaal verschillende groottes? Da’s meteen al heel wat lastiger! We bekijken de geschiedenis van dit probleem, we vertalen de opgave naar grafen, en we gebruiken zelfs de wetten van Kirchhoff voor elektrische netwerken om te zoeken naar zo’n magische opdeling.

  • Doelgroep: derde graad.
  • Duur: 2 lesuren.

Reken je in én uit de knoop

In deze workshop gaan we aan de slag met knopen: we dansen touwen in de knoop en trachten die ook weer uit elkaar te puzzelen. Geen makkelijke opgave … tot we deze knopen als getallen voorstellen. Met dat verrassende verband kunnen we het verknopen van de touwen vertalen naar rekenen met breuken! Voor de snelste oplossing komen we bovendien (een variant van) het algoritme van Euclides tegen.

  • Doelgroep: vanaf tweede graad.
  • Duur: 2 lesuren.